2012

 

OCAK El Yıkama
OCAK CPR
OCAK Örneklerin Alınması ve Transferi
OCAK Çalışanların Radyasyondan Korunmasıma Yönelik Tedbirler
OCAK Hasta Düşmeleri Güvenli Hasta Transferi
ŞUBAT Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
ŞUBAT Atık Yönetimi / Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı 
ŞUBAT Örneklerin Laboratuvara Kabulü
ŞUBAT Kod Uygulamaları
ŞUBAT Hasta ve Hasta Yakınlarının Radyasyondan Korunmasına Yönelik Tedbirler
ŞUBAT Yeni HKS
ŞUBAT Polikilinik Çalışma Drektifi
ŞUBAT Klinik Uygulaması / Servise Hasta Kabülü ve Taburculuk Özeti
ŞUBAT Hasta Düşmeleri Güvenli Hasta Transferi
ŞUBAT İlaç Güvenliği / İlaç Yönetimi
ŞUBAT Yoğun Bakım Uygulaması ve Yoğun Bakım İndikatörleri
ŞUBAT Kod Uygulamaları
ŞUBAT Kan Tranfüzyonu Öncesi Hazırlık ve Uygulaması
ŞUBAT Hemodiyaliz Çalışma Direktifi
MART Kesici-Delici Alet Yaralanması Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet
MART İletişim ve Motivasyon
MART Doğru İletişim Teknikleri
MART Sözel Order Uygulaması
MART Acil Servis Uygulaması ve Acil Servis İndikatörü
MART Çalışan Güvenliği
NİSAN İzolasyon Yöntemleri
NİSAN HBTC Kullanımı, Temizliği, Kontürolü ve Kalibrasyonu
NİSAN Hasta Sonuç Verme ve Raporlama
NİSAN CPR
NİSAN İlaç Güvenliği / İlaç Yönetimi
NİSAN Tükenmişlik Sendromu 
NİSAN Akılcı Antibiyotik Kullanımı
NİSAN Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
MAYIS Kod Uygulamaları ve Kimlik Tanımlayıcılar
MAYIS Hijyen, Hijyen Kuralları ve Hastane Temizliği
MAYIS Numune Alınması ve Transferi
HAZİRAN Tükenmişlik Sendromu 
HAZİRAN Hasta ve Çalışan Memnuniyeti ve Hasta Hakları

       


     

   2011

03.01.2011  : Hasta hakları ve hasta memnuniyeti

09.02.2011  : Hastane enfeksiyonları ve el yıkama

10.02.2011 : Bebek kaçırılması ve yangın tüpleri

24.02.2011  : El hijyeni

10.03.2011  : El yıkama

18.03.2011  : El hijyeni

21.04.2011  : Enfeksiyon kontrol hemşireliği

22.04.2011  : İzalasyon yöntemleri                                                            

22.04.2011  : Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği

24.04.2011  : Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği

26.04.2011  : İletişim

28.04.2011  : Acil durum kodları

29.04.2011  : İzalasyon yöntemleri

03.05.2011  : Atık yönetimi

03.05.2011  : Atık yönetimi

03.05.2011  : Acil durum kodları

06.05.2011  : Atık yönetimi ve izalasyon yöntemleri

06.05.2011  : Atık yönetimi

15.06.2011  : Kesici ve delici alet yarlanmaları ve önlenmesi

15.06.2011  : Kesici ve delici alet yarlanmaları ve önlenmesi

20.06.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

21.06.2011  : Hasta hakları ve sorumlulukları

21.06.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

21.06.2011  : Hastane temizlik talimatı

21.06.2011  : Atık yönetimi

21.06.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

21.06.2011  : Hastane temizlik talimatı

21.06.2011  : Hastane atık yönetimi

23.06.2011  : Hastane eczanesinden servislere ilaç transferi

23.06.2011  : Hastane eczanesinden servislere ilaç transferi ve servislerden eczaneye ilaç iadesi

25.07.2011  : PACS sistemi ve HKS

27.07.2011  : Yeni hasta kalite standartları

05.08.2011  : Yeni HKS

08.08.2011  : Yeni HKS

09.08.2011  : Acil durum kodları

09.08.2011  : Kod uygulamaları

10.08.2011  : Hasta ve çalışan güvenliği

11.08.2011  : Servis ilaç kontrolü 

11.08.2011  : Acil durum kodları

11.08.2011  : Acil durum kodları

19.08.2011  : HKS

20.08.2011  : HKS

21.08.2011  : HKS

22.08.2011  : HKS

25.08.2011  : Güvenlik cerrahi uygulama

29.08.2011  : HKS

06.09.2011  : Memnuniyet anketleri uygulama rehberi

07.09.2011  : HKS 1.gün

08.09.2011  : HKS

08.09.2011  : HKS 2.gün

08.09.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

09.09.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

09.09.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

09.09.2011  : HKS 3.gün

09.09.2011  : Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim

09.09.2011  : Hasta kimlik tanımlama

10.09.2011  : Hastane temizlik talimatı

10.09.2011  : Eczane temizlikl talimatı ve risklere göre temizlik kuralları

12.09.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

12.09.2011  : Acil durum kodları

12.09.2011  : Kesici delici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvılarında mazuriyet

13.09.2011  : Hasta düşmelerinin izlemi ve önlenmesi

13.09.2011  : Acil durum kodları

13.09.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

15.09.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

15.09.2011  : Acil durum kodları

15.09.2011  : Labaratuar güvenliği ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı 

15.09.2011  : Kesici delici alet yaralanmaları

15.09.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

21.09.2011  : Advers etki bildirimi

27.09.2011  : Tükenmişlik sendromu ve öfke kontrolü

28.09.2011   : Hasta kimlik tanımlama

28.09.2011  : Acil durum kodları

28.09.2011  : İndikatör yönetimi

29.09.2011  : Hatsa kimlik tanılama

29.09.2011  : Hasta düşmelerinin izlemi ve önlenmesi

29.09.2011  : Hasta düşmelerinin izlemi ve önlenmesi

03.10.2011  : Panik değer bildirimi

05.10.2011  : Kesici ve delici alet yarlanmaları ve önlenmesi

05.10.2011  : Özdetimci eğitimi

06.10.2011  : Özdetimci eğitimi

06.10.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

06.10.2011  : Kod uygulamaları

06.10.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

10.10.2011  : Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği

11.10.2011  : Hasta hakları ve ve sorumlulukları memnuniyeti

11.10.2011  : Etkili iletişim

11.10.2011  : HKS

12.10.2011  : Acil durum kodları

13.10.2011  : Hasta yakınları eğitimi

13.10.2011  : Tehlikeli madde sınırını gösteren semboller

17.10.2011  : Labaratuar güvenliği ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı

18.10.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

25.10.2011  : Numune alma ve transferi

25.10.2011  : Labaratuar test sonuçlarını verme süreçleri

25.10.2011  : HBTC temizliği

25.10.2011  : HBTC kullanımı ,kalibrasyonu ve temizliği

25.10.2011  : Labaratuar numuneleri fed kabul kriterleri

26.10.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

26.10.2011  : HBTC temizliği ve bakımı

27.10.2011  : HBTC kullanımı, kontrolü ve kalibrasyonu

27.10.2011  : Numune kabul fed kriterleri

27.10.2011  : Numune sonuç,çıkış süreleri ve bilgilendirme

27.10.2011  : Numune transferi

27.10.2011  : Numune alma

27.10.2011  : Acil durum kodları

28.10.2011  : Kalite birim sorumluları eğitimi

03.11.2011  : Acil durum kodları

03.11.2011  : İletişim ve empati

03.11.2011  : Kod uygulamaları

03.11.2011  : Etkili iletişim

03.11.2011  : Acil durum kodları

03.11.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

03.11.2011  : Kesici delici alet yaralanmaları kan ve vücut sıvılarına mazuriyet

03.11.2011  : Güvenlik raporlama sistemi

03.11.2011  : Acil durum kodları

03.11.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

11.11.2011  : El hijyeni

11.11.2011  : Koruyucu ekipman kullanımı

14.11.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

14.11.2011  : Labaratuar çalışanlarının güvenlikle ilgili uyması gereken kurallar

14.11.2011  :  Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

14.11.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

14.11.2011  : Atık yönetimi

14.11.2011  : El yıkama

14.11.2011  : Çalışan sağlığı , kesici ve delici alet yaralanmaları ve önlenmesi

17.11.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

17.11.2011  : El yıkama

17.11.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

24.11.2011  : Akılcı antibiyotik kullanımı

24.11.2011  : Koruyucu ekipman kullanımı

24.11.2011  : Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

24.11.2011  : Hastane atık yönetimi

27.11.2011  : El hijyeni

02.12.2011  : Hastane temizlik talimatı ve temizliği

02.12.2011  : Tehlikeli maddeler ve toplanılması